KORPORATIVNA PUTOVANJA

Usko specijalizirani, visoko obrazovan tim

Više od 20 godina iskustva

Bogato iskustvo (rad s različitim profilima kupaca; i privatne korporacije i državne firme) 

Stalna podrška

Višejezični tim

Odjel korportivnih putovanja organiziran je tako da za svaku uslugu korporativnih putovanja postoji specijalizirani tim djelatnika koji predano rade na realizaciji potrebnih usluga.
U sklopu koporativnih putovanja postoje 3 odjela koji na dnevnoj razini međusobno komuniciraju te koordiniraju upite, oni su; - odjel za nabavu smještaja - odjel za nabavu avio karata - odjel za organizaciju transfera i posebnih zahtjeva.

Velikim tvrtkama dodijeljene su određene osobe koje kontinuirano rade samo na realizaciji putnih potreba tih partnera. Naši djelatnici odgovorni su za službena putovanja ukupno 14 000 djelatnika naših partnera.